Praha.cz

 
Nacházíte se: Počasí Kvalita ovzduší v Praze

Kvalita ovzduší v Praze

Název Kvalita ovzduší SO2
µg/m³
NO2
µg/m³
CO
µg/m³
PM10
µg/m³
O3
µg/m³
Střed Prahy
Praha 8-Karlín údaj není k dispozici
Praha 2-Legerova (hot spot) 3 - uspokojivá 19.5 39
Praha 1-n. Republiky 4 - vyhovující 15.1 46
Praha 2-Riegrovy sady 4 - vyhovující 9.9 12.4 52 120.5
Praha 10-Vršovice 3 - uspokojivá 34
Praha 9-Vysočany 3 - uspokojivá 15.7 8 92.2
Okraj Prahy
Praha 8-Kobylisy 4 - vyhovující 7.1 37 124.3
Praha 4-Libuš 3 - uspokojivá 5.3 21.6 38.8 87.6
Praha 10-Průmyslová 4 - vyhovující 43 48
Praha 5-Stodůlky 4 - vyhovující 33 132.3
Praha 6-Suchdol 4 - vyhovující 27 125.3
Index Kvalita ovzduší SO2
µg/m³
NO2
µg/m³
CO
µg/m³
PM10
µg/m³
O3
µg/m³
1 velmi dobrá 0 - 25 0 - 25 0 - 1000 0 - 20 0 - 33
2 dobrá 25 - 50 25 - 50 1000 - 2000 20 - 40 33 - 65
3 uspokojivá 50 - 120 50 - 100 2000 - 4000 40 - 70 65 - 120
4 vyhovující 120 - 350 100 - 200 4000 - 10000 70 - 90 120 - 180
5 špatná 350 - 500 200 - 400 10000 - 30000 90 - 180 180 - 240
6 velmi špatná > 500 > 400 > 30000 > 180 > 240